Gemeenteraad Oudewater stemt tegen bouw eengezinswoningen in Hekendorp

Er komen geen nieuwe eengezinswoningen op de Westkade in Hekendorp. De gemeenteraad van Oudewater heeft gisteravond besloten om goedkeuring te geven aan drie enorme gelijkvloerse achtertuinwoningen voor senioren aan de Westkade. Omwonenden hadden gepleit voor twee eengezinswoningen, omdat die hard nodig zijn om de school in stand te houden en omdat hier stedenbouwkundig advies voor was. De projectontwikkelaar en gemeente wilde daar niet aan meewerken.

De wijze waarop de keuze tot stand gekomen is, is zorgelijk. Er is nauwelijks gehoor gegeven aan inspraak, stedenbouwkundig advies is in de wind geslagen en er is door projectontwikkelaar en wethouders heel veel onbehoorlijke druk uitgeoefend om kritiek op de plannen onhoorbaar te maken en tegenstanders te beschadigen. Dit is zorgelijk omdat de bewoners van de Opweg en Goejanverwelle komende jaren een soortgelijk nieuwbouwtraject te wachten staat.

Ik heb ook besloten dat dit het laatste is wat ik hier ga schrijven over de Westkadeplannen. Het zal nu verder aan rechters en juristen zijn om oordelen te vellen over de juistheid van de plannen. En rechters laten zich – gelukkig – niet leiden door politieke belangen, bestuurlijke druk of publieke oordelen.

Doe het voortaan anders

Waar ik me wel druk voor blijf maken is inspraak en draagvlak bij toekomstige bouwplannen in Hekendorp en Oudewater. Er komt – ook in Hekendorp – nog veel woningbouw aan. En die plannen gaan invloed hebben op het woongenot en welbevinden van mensen. Doe je dat niet goed, dan zorgt het voor nog meer verdeeldheid, blijvend beschadigde verhoudingen en terecht wantrouwen in overheden.

Dat kan echt anders. Je kunt dit soort plannen ook starten door al vanaf het prille begin met bewoners en direct omwonenden te kijken naar wat er wel mogelijk is in een planlocatie. In meer ‘volwassen’ gemeenten komt dat steeds vaker voor. Het is verrassend hoe goed omwonenden in staat zijn om in dat soort trajecten het algemeen belang voorop te stellen. Om dat mogelijk te maken heb je wel een gemeente nodig die haar inwoners vertrouwt. Projectontwikkelaars mogen pas meekijken nadat bewoners er uit zijn.

In Utrecht ben ik als omwonende betrokken geweest bij het Van Lieflandpark. Dat is een (bijna prijswinnend) project waarbij een oud sportveld door wijkbewoners zelf is ingericht, met behulp van stedenbouwkundigen. Deze Utrechtse methode levert veel betere resultaten op dan de ‘stoom en kokend water’-methode waar de politieke partijen in Oudewater voor hebben gestemd.

Van de huidige rechtse coalitie in Oudewater (VVD, Onafhankelijken en CU/SGP) gaat die vernieuwing zeker niet komen. Maar als kandidaat voor Progressief Oudewater wil ik ze graag de komende jaren overtuigen. Progressief Oudewater zal zich in de gemeenteraad ondermeer hard maken voor nieuwe manieren om bouwprojecten op te starten. In ons verkiezingsprogramma hebben we daar een aantal voorzetten voor gegeven. Het boek Westkade is daarmee gesloten. Het boek Progressief Oudewater ligt open. We willen er iets moois van maken.

En op dit blog ga ik het vanaf nu weer gewoon hebben over muziekjes en dingen van hout.

1 thought on “Gemeenteraad Oudewater stemt tegen bouw eengezinswoningen in Hekendorp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *