Monthly Archives: March 2023

Smaadzaak van Oudewaterse college van Burgemeester en Wethouders geseponeerd. En dat is winst voor inspraak en burgerparticipatie

De Officier van Justitie heeft afgelopen week de aangifte van smaad tegen mij (aardig mens) geseponeerd. Het ging om een aangifte die toenmalig wethouder Bob Duindam deed op 14 december 2021 in overleg met het college van burgemeester en wethouders van Oudewater. De aangifte volgde een dag na dat ik een klacht indiende tegen Duindam en burgemeester De Vries wegens onbehoorlijk bestuur en misbruik van het ambt.

Met de aangifte probeerde het college de inspraak en burgerparticipatie rondom bouwplannen aan de Westkade in Hekendorp tegen te houden. Bouwplannen waar wij – samen met de inwoners van twaalf sociale huurwoningen – een alternatief voor hebben aangedragen. Het mocht niet baten, de bouwplannen werden februari 2022 alsnog – op basis van onjuiste informatie – goedgekeurd door de gemeenteraad. Op verzoek van omwonenden zijn de plannen enkele maanden later geschorst door de Raad van State.

Burgemeester De Vries heeft vervolgens binnen de zogenaamde ‘veiligheidsdriehoek’ met de officier van justitie contact opgenomen om tot vervolging wegens smaad over te gaan, zo is op te maken uit documenten die via een WOO-procedure naar boven zijn gekomen.

De grote vraag daarbij is of het zuiver is dat een burgemeester zijn functie en macht binnen de veiligheidsdriehoek gebruikt, om aan te dringen op vervolging van een burger die een klacht tegen diezelfde burgemeester heeft ingediend.

Lees verder…