Category Archives: Uncategorized

Smaadzaak van Oudewaterse college van Burgemeester en Wethouders geseponeerd. En dat is winst voor inspraak en burgerparticipatie

De Officier van Justitie heeft afgelopen week de aangifte van smaad tegen mij (aardig mens) geseponeerd. Het ging om een aangifte die toenmalig wethouder Bob Duindam deed op 14 december 2021 in overleg met het college van burgemeester en wethouders van Oudewater. De aangifte volgde een dag na dat ik een klacht indiende tegen Duindam en burgemeester De Vries wegens onbehoorlijk bestuur en misbruik van het ambt.

Met de aangifte probeerde het college de inspraak en burgerparticipatie rondom bouwplannen aan de Westkade in Hekendorp tegen te houden. Bouwplannen waar wij – samen met de inwoners van twaalf sociale huurwoningen – een alternatief voor hebben aangedragen. Het mocht niet baten, de bouwplannen werden februari 2022 alsnog – op basis van onjuiste informatie – goedgekeurd door de gemeenteraad. Op verzoek van omwonenden zijn de plannen enkele maanden later geschorst door de Raad van State.

Burgemeester De Vries heeft vervolgens binnen de zogenaamde ‘veiligheidsdriehoek’ met de officier van justitie contact opgenomen om tot vervolging wegens smaad over te gaan, zo is op te maken uit documenten die via een WOO-procedure naar boven zijn gekomen.

De grote vraag daarbij is of het zuiver is dat een burgemeester zijn functie en macht binnen de veiligheidsdriehoek gebruikt, om aan te dringen op vervolging van een burger die een klacht tegen diezelfde burgemeester heeft ingediend.

Lees verder…

Gemeenteraad Oudewater stemt tegen bouw eengezinswoningen in Hekendorp

Er komen geen nieuwe eengezinswoningen op de Westkade in Hekendorp. De gemeenteraad van Oudewater heeft gisteravond besloten om goedkeuring te geven aan drie enorme gelijkvloerse achtertuinwoningen voor senioren aan de Westkade. Omwonenden hadden gepleit voor twee eengezinswoningen, omdat die hard nodig zijn om de school in stand te houden en omdat hier stedenbouwkundig advies voor was. De projectontwikkelaar en gemeente wilde daar niet aan meewerken.

De wijze waarop de keuze tot stand gekomen is, is zorgelijk. Er is nauwelijks gehoor gegeven aan inspraak, stedenbouwkundig advies is in de wind geslagen en er is door projectontwikkelaar en wethouders heel veel onbehoorlijke druk uitgeoefend om kritiek op de plannen onhoorbaar te maken en tegenstanders te beschadigen. Dit is zorgelijk omdat de bewoners van de Opweg en Goejanverwelle komende jaren een soortgelijk nieuwbouwtraject te wachten staat.

Ik heb ook besloten dat dit het laatste is wat ik hier ga schrijven over de Westkadeplannen. Het zal nu verder aan rechters en juristen zijn om oordelen te vellen over de juistheid van de plannen. En rechters laten zich – gelukkig – niet leiden door politieke belangen, bestuurlijke druk of publieke oordelen.

Lees verder…