Burgertje pesten met wethouder Bob

Wethouder Bob Duindam (D66) gebruikt chantage en bedreiging tegen klagende inwoners om zijn bouwplannen door te drukken. De VVD/D66 in Oudewater zwijgt over het wanbestuur van haar eigen wethouder. Bang om schade op te lopen in aanloop naar de verkiezingen. De liberalen hopen dat de falende wethouder schadevrij tot aan de verkiezingen kan blijven zitten en daarna stil afdruipt.

Als je in Oudewater een klacht hebt over een burgemeester of wethouder, dan moet de gemeente die klacht binnen vier weken behandelen. Er is één uitzondering: als er tegen de klager een strafrechtelijk onderzoek loopt, dan mag je de klacht naast je neer leggen. Duindam doet daarom aangifte tegen klagers.

Campagne van de Partij tegen de Burger

Op 13 december diende ik een klacht in over de rol van Duindam bij bouwplannen aan de Westkade in Hekendorp. Een dag later deed Duindam aangifte van smaad. Daardoor kan de klacht blijven liggen en kunnen de bouwplannen doorgaan. Dat is Oudewater. Of eigenlijk: zo werkt de VVD/D66 in Oudewater, de Partij tegen de Burger.

(Terzijde: ik heb een dag later ook een politiemelding gedaan tegen Duindam en burgemeester De Vries. Maar ik vind het eigenlijk schandalig dat ik onze politie met dit soort nonsens moet lastig vallen. Onze politie-agenten hebben wel iets beters te doen.)

Wat is er aan de hand?

Begin vorig jaar kwam de zwager van een lokale VVD-prominent met het plan om drie woningen te bouwen in zijn smalle achtertuin aan de Westkade in Hekendorp. Omwonenden waren massaal tegen.

Wethouder Bob Duindam negeerde tot twee keer toe de bezwaren van zestig omwonenden en stuurde de bouwplannen nagenoeg ongewijzigd en zonder overleg naar de gemeenteraad. Bovendien kwam hij een aantal procedurele toezeggingen aan bewoners niet na.

Het doel was duidelijk: het bouwplan voor de bevriende VVD’er moest en zou er komen. Tegenstand en inspraak werd niet geaccepteerd.

Toen omwonenden om een gesprek over de vreemde gang van zaken rondom Westkade vroegen, weigerde Duindam dit. Hij wilde eerst dat dit blog werd verwijderd. Bovendien loog Duindam in de gemeenteraad na vragen van De Onafhankelijken over de gang van zaken. Het CDA is al veel langer kritisch over de bedenkelijke handelwijze van Duindam en burgemeester De Vries rondom de Westkade.

Schijn van belangenverstrengeling

Juist omdat lokale VVD’ers nauw betrokken zijn bij de plannen aan de Westkade, had Duindam extra voorzichtig moeten zijn om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Hij deed het tegenovergestelde en probeert alle inspraak en kritiek nu met bestuurlijke intimidatie te omzeilen. De VVD/D66-wethouder doet aan burgertje pesten.

Algemeen Dagblad, 14 december 2021

Een integere wethouder had het tegenovergestelde gedaan: probeer de procedure zo transparant mogelijk te houden en ga serieus om met inspraak van omwonenden. Meestal kom je dan namelijk tot een goed plan waar iedereen mee kan leven. En je voorkomt zo de schijn van belangenverstrengeling die je in een kleine gemeente nu eenmaal snel hebt.

Oudewater verdient betere bestuurders

Dat Bob Duindam niet geschikt is om een functie in het openbaar bestuur te bekleden is volstrekt helder. Hij vertrekt na de verkiezingen, maar het zou goed zijn als hij eerder vertrekt.

Ook de – nog onervaren – burgemeester Danny de Vries is zeker niet onschuldig. Hij gooit olie op het vuur door zich door Duindam laten gebruiken en is meegegaan in de intimidatiecampagne van Duindam tegen inwoners van gemeente Oudewater.

Het zou hem sieren als De Vries zijn inwoners excuses aanbiedt over de gang van zaken. Dat geeft hem de mogelijkheid om weer burgemeester van iedereen te zijn en niet alleen van lokale VVD’ers met bouwbelangen. Zijn optreden is tot nu toe heel erg zwak.

En de bouwplannen aan de Westkade? Die moeten van tafel, met bedreiging en chantage hoor je geen bouwplannen door te drukken. Als wethouder Bob met intimidatie zijn zin door wil drijven, dan moet hij maar een motorbende beginnen met zijn partijgenoten. Maar liever niet in Oudewater.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *